Thursday, May 03, 2007

56) Masjid-masjid di Semenanjung Malaysia

Nasir, A.H. (1984). Masjid-masjid di Semenanjung Malaysia. Berita Publishing Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.
  • Rujukan (ms72-73)