Thursday, May 03, 2007

57) Seni Bina Masjid di Dunia Melayu Nusantara

Nasir, A.H. (1995). Seni Bina Masjid di Dunia Melayu Nusantara. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor.
  • Glosari (ms177-184)
  • Bibliografi (ms185-191)