Thursday, May 03, 2007

59) Kota-kota Bersejarah di Semenanjung Malaysia

Saud, R.M. (1981). Kota-kota Bersejarah di Semenanjung Malaysia. Jabatan Muzium, Kuala Lumpur.

  • Bibliografi (ms65-66)