Thursday, May 03, 2007

60) Perak Dahulu dan Sekarang

Nawang, A. (1988). Perak Dahulu dan Sekarang. Persatuan Muzium Malaysia, Kuala Lumpur.
  • Rumah Kutai: satu warisan senibina tertua di Perak (ms1-21)