Friday, May 04, 2007

65) Parameswara Pengasas Empayar Melaka

Hashim, M.Y. (2005). Parameswara Pengasas Empayar Melaka. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, Melaka.

  • Tapak-tapak bersejarah (ms105-107)