Friday, May 04, 2007

74) Seni Bina Bangunan Bersejarah Negeri Johor **

A. Razak, K. (2001). Seni Bina Bangunan Bersejarah Negeri Johor. Yayasan Warisan Johor, Johor.
  • Bangunan bersejarah (14) (ms1-142)