Friday, May 04, 2007

75) Negeri Sembilan Darul Khusus dan Melaka Negeri Bersejarah

A. Malek, R. dan Yusoff, A. (1998). Negeri Sembilan Darul Khusus dan Melaka Negeri Bersejarah. Penerbit Prisma Sdn. Bhd., Selangor.