Wednesday, June 06, 2007

322) Pemeliharaan Warisan Rupa Bandar: Panduan mengenali Warisan Rupa Bandar berasaskan Inventori Bangunan Warisan Malaysia ***

Idid, S.Z.A. (1995). Pemeliharaan Warisan Rupa Bandar: Panduan mengenali Warisan Rupa Bandar berasaskan Inventori Bangunan Warisan Malaysia. Badan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur.
 • Pengenalan (ms14)
 • Tahap kesedaran masyarakat setempat kini terhadap kualiti rupa bandar dan kepentingannya (ms4-5)
 • Ancaman pembangunan terhadap warisan seni bina negara (ms6-7)
 • Pemeliharaan bandar (ms8-15)
 • Perundangan yang menyokong usaha-usaha pemeliharaan bandar di Malaysia (ms16-21)
 • Peranan pihak penguasa tempatan dalam menjaga nilai warisan rupa bandar (ms22-26)
 • Penggunaan kajian inventori bangunan warisan di dalam menentukan kawasan-kawasan tindakan pemeliharaan (ms27-31)
 • Gaya-gaya seni bina rumah kedai (ms32-38)
 • Maklumat am warisan seni bina Malaysia mengikut negeri (ms39-58)
 • Rumusan hasil kajian inventori bangunan warisan di Malaysia (ms59)
 • Panduan kaedah dan pendekatan pemeliharaan (ms60-63)
 • Kaedah-kaedah khusus mengklasifikasikan bangunan dan penilaian gred bangunan (ms64-71)
 • Tindakan terhadap bangunan-bangunan di dalam lingkungan kawasan pemeliharaan (ms72-81)
 • Cadangan pengurusan di kawasan pemeliharaan insentif kewangan (ms82-86)
 • Penutup (ms87)
 • Bandar warisan di Kedah (ms88-107):
 1. Bandar Alor Setar
 2. Bandar Baling
 3. Bandar Kulim
 4. Bandar Sungai Petani
 5. Bandar Yan
 • Bandar warisan di Pulau Pinang (ms108-121):
 1. Bandar Bukit Mertajam
 2. Bandar Balik Pulau
 3. Bandar Raya Georgetown
 • Bandar warisan di Perak (ms122-173)
 1. Bandar Bagan Serai
 2. Bandar Batu Gajah
 3. Bandar Gopeng
 4. Bandar Raya Ipoh
 5. Bandar Kampar
 6. Bandar Kuala Kangsar
 7. Bandar Parit
 8. Bandar Taiping
 9. Bandar Tanjung Malim
 10. Bandar Tapah
 11. Bandar Teluk Intan
 12. Bandar Tronoh
 • Bandar warisan di Selangor (ms174-192):
 1. Bandar Kajang
 2. Bandar Kelang
 3. Bandar Kuala Kubu Baru
 4. Bandar Kuala Selangor
 • Bandar warisan di Kuala Lumpur (ms193-199):
 1. Bandar Raya Kuala Lumpur
 • Bandar warisan di Negeri Sembilan (ms200-210):
 1. Bandar Port Dickson
 2. Bandar Seremban
 3. Bandar Tampin
 • Bandar warisan di Melaka (ms211-230):
 1. Bandar Alor Gajah
 2. Bandar Jasin
 3. Bandar Masjid Tanah
 4. Bandar Melaka
 • Bandar warisan di Johor (ms231-257):
 1. Bandar Batu Pahat
 2. Bandar Johor Bahru
 3. Bandar Kluang
 4. Bandar Labis
 5. Bandar Muar
 6. Bandar Segamat
 • Bandar warisan di Pahang (ms258-276):
 1. Bandar Bentong
 2. Bandar Kuantan
 3. Bandar Kuala Lipis
 4. Bandar Pekan
 • Bandar warisan di Terengganu (ms277-290):
 1. Bandar Chukai
 2. Bandar Kuala Dungun
 3. Bandar Kuala Terengganu
 • Bandar warisan di Kelantan (ms291-297):
 1. Bandar Kota Bharu
 • Bandar warisan di Sarawak (ms298-305)
 1. Bandar Raya Kuching
 • Rujukan am (ms306-307)