Saturday, June 16, 2007

387) Rangka Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah ***

Ahmad, A.G. (2006). Rangka Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah. Sejarah @ Malaysia, November / DSisember 2006 / Bil. 1. Ms. 50-56.
  • Prinsip pemuliharaan bangunan (ms1-2)
  • Rangka kerja pemuliharaan bangunan bersejarah (ms2-5)
  • Bangunan bersejarah sebagai produk pelancongan warisan (5-6)