Saturday, June 16, 2007

394) Pemuliharaan di Malaysia ***

Ahmad, A.G. (2007). Pemuliharaan di Malaysia. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/
 • Definisi (ms1)
 • Terminologi pemuliharaan (ms1)
 • Objektif pemuliharaan (ms2)
 • Kepentingan pemuliharaan (ms2)
 • Prinsip utama pendekatan pemuliharaan (ms2)
 • Kategori pemuliharaan bandar (ms2)
 • Proses penyenaraian dan mewartakan bangunan dan monumen lama (ms2)
 • Undang-undang pemuliharaan di Malaysia (ms2)
 • Garispanduan rekabentuk dan pemuliharaan bangunan dan kawasan (ms2)
 • Penglibatan masyarakat dalam usaha pemuliharaan (ms2)
 • Rujukan (ms2-3)