Saturday, June 16, 2007

395) Pemuliharaan Bandar Warisan untuk Pembangunan Pelancongan: Kajian Kes Melaka & Kota Bahru ***

Ahmad, A.G. (1997). Pemuliharaan Bandar Warisan untuk Pembangunan Pelancongan: Kajian Kes Melaka & Kota Bahru. Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/