Saturday, June 16, 2007

397) Perancangan dan Pengurusan Pelancongan Berteraskan Warisan Sejarah dan Seni Bina di Malaysia ***

Ahmad, A.G. dan Badarulzaman, N. (2004). Perancangan dan Pengurusan Pelancongan Berteraskan Warisan Sejarah dan Seni Bina di Malaysia. Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/