Saturday, June 16, 2007

396) Aspek Ekonomi dalam Sektor Perhotelan Bercirikan Warisan Seni Bina di Malaysia ***

Ahmad, A.G. dan Badarulzaman, N. (2001). Aspek Ekonomi dalam Sektor Perhotelan Bercirikan Warisan Seni Bina di Malaysia. Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Sumber: http://www.hbp.usm.my/conservation/