Saturday, June 23, 2007

407) Senarai Disertasi berkaitan Pemuliharaan, Pelancongan dan Warisan di Malaysia ***

Senarai Disertasi berkaitan Pemuliharaan, Pelancongan dan Warisan di Malaysia. Sumber: Malaysian Theses Online http://eresources.perpun.net.my/myto/index2.php

 1. A. Ghafar Ahmad "Conservation of British Colonial Buildings Built Between 1800 and 1930 in Malaysia". Thesis [Ph.D. in Building Conservation]-University of Sheffield , 1993.
 2. Brit Kayan "Pengekalan Bangunan Lama Kerajaan di Kuala Lumpur dari Aspek Pengurusan Penyenggaraan / Brit Kayan." Thesis [M.Sc. Universiti Malaya], 2003.
 3. Norhelmi Bin Mohd Nor "Kerja-kerja Konservasi Bangunan dan Monumen Bersejarah Kajian Kes: Bandar Hilir Melaka Bandaraya Bersejarah". Thesis [ B.Sc. Civil Engineering] Universiti Teknologi Malaysia, 2004.
 4. Mukram Bin Idris "Conservation Management Practice for the Malaysia Heritage Trust (Badan Warisan Malaysia)". Thesis [M.Sc. Engineering] Universiti Teknologi Malaysia, 2005.
 5. Kamarul Syahril Kamal "Defects In Historic Buildings / By Kamarul Syahril Kamal." Thesis [M.Sc. - Historic Building Conservation]-University of Portsmouth , 2001.
 6. Lilawati Ab Wahab "Fire Resistance In Historic Buildings / By Lilawati Ab Wahab." Thesis [M.Sc. - Historic Building Conservation]-University of Portsmouth , 2001.
 7. Siti Norlizaiha Harun "Amalan Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah Di Malaysia" Ph.D. Thesis Universiti Teknologi MARA, 2004.
 8. Kartina Alauddin "Faktor-faktor Kejayaan Kritikal Untuk Projek Pemuliharaan." M.Sc (Project Management) Universiti Sains Malaysia, 2001.
 9. Fong, Kim Siew "Georgetown Sebagai Bandar Warisan : Penilaian Semula Usaha Pemuliharaan Di Pulau Pinang." M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 1999.
 10. Siti Norlizaiha Harun "Pemuliharaan Dan Pembangunan Bandar Yang Beterusan. Kajian Kes : Kota Baharu Kelantan." M.Sc Universiti Sains Malaysia, 1994.
 11. Norma Abdul Latip "Pemuliharaan Dan Pembangunan Pelancongan: Kajian Kes Bandar Diraja Kuala Kangsar." M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 2003.
 12. Faridatul Akma Abdul Latif. "Pengekalan Dan Pemuliharaan Identiti Kampung Pulau Duyong, Kuala Terengganu /" Tesis (M.Sc.) - Universiti Putra Malaysia, 2004.
 13. Cheong, Chee Hong "Program Pemuliharaan Dan Dilema Pemilik Bangunan Warisan." M.Sc (Project Management) Universiti Sains Malaysia, 2001.
 14. Zaidar Din "Satu Penilaian Ke Atas Strategi Perancangan Pemuliharaan Di Pulau Pinang. " M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 1990.
 15. Salleh Bin Hassan "Application Of The Burra Charter System For Conservation Management In Malaysia / By Salleh Hassan." Thesis (M.Sc. Universiti Teknologi MARA, 2003.
 16. Koh, Kue Eng "Conservation : Case Study Of Malacca Town." M.Sc Universiti Sains Malaysia, 1978.
 17. Noorizan Mohamed. "Conservation In Malaysia :landscape, Tourism And Culture /" Thesis (Ph.D.) - University of York, 1995.
 18. Marsita Ahmad "Conservation Management Of Historical Sites And Buildings At Medan Bandar Alor Setar Kedah By Marsita Binti Ahmad" Thesis M.Sc - Universiti Utara Malaysia, 2001 Sekolah Siswazah, Universiti Utara Malaysia, 2001.
 19. Robiah Rashid "Conservation Of Historic Buildings Within Designated Conservation Areas In Penang, Malaysia Case Study : Hamid Arabi Old Schoolhouse, Ah Quee Street And Its Immediate Surrounding." Thesis (M.Achitectural Conservation)-Edinburgh, 2002.
 20. Mahmudah Nagoorgany "Determinants Of Market Driven Companies : A Study On Small Enterprises Operating In The Heritage Conservation Zone Of Little India, Penang " MBA Universiti Sains Malaysia, 2004.
 21. Abu Bakar Bin Hj. Abd. Raub "Implementing Malaysia's National Conservation Authority : A Study On Organization Structure Approach And Professional Roles / Abu Bakar Bin Hj. Abd. Raub." Thesis (M.Sc. Universiti Teknologi MARA, 2003.
 22. Dasimah Bt Omar "Proposal For Urban Conservation Guidelines For The Historic City Of Malacca / By Dasimah Omar." Thesis (Master of Science)-University of Strathcl , 1990.
 23. Kamaruddin Md Ali "A Vanishing Heritage" Master of Arts in Conservation Studies Universiti Teknologi Malaysia, 1983.
 24. Zahrullaili Bin Yahya "Gis Approach Towards Heritage Buildings And Tourism In Malacca / By Zahrullaili Bin Yahya." Thesis [M.Sc. in Information Technology]-UiTM , 2000.
 25. Hazatul Iffah Hamid "Keselamatan Kebakaran Pada Bangunan Warisan (heritage Building) Yang Telah Diubahsuai Menjadi Bangunan Muzium: Kajian Kes Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Dan Muzium Tuan Yang Terutama Di Melaka." M.Sc (Teknologi Bangunan) Universiti Sains Malaysia, 2003.
 26. Yeap, Soon Lye. "Urban Revitalization Of Historical Town Centre: A Case Study Of The Cultutal Heritage Zone Of George Town, Penang /" Thesis (M.Landscape Architecture) - Universiti Put , 1998.
 27. Hanita Alang Ismail "Kajian Pemeliharaan Bandar Warisan Taiping : Pendekatan Pemantapan." M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 2001.
 28. Raja Norashekin Bte Raja Othman "Kajian Penilaian Keberkesanan Trail Warisan Sebagai Alat Pengurusan Pelancongan : Kajian Kea Badar Melaka, Melaka / Raja Norashekin Bte Raja Othman." Thesis (Ijazah Sarjana Sains- Perancangan Pelancon , 2003.
 29. Lee, Ying Ying "Pelancongan Warisan Dan Pembangunan Bandar : Kajian Kes Di Bandaraya Georgetown, Pulau Pinang." MA Universiti Sains Malaysia, 2001.
 30. Teong, Jennifer Mang Ping "Pembentukan Pengenalan Bandar Warisan : Kajian Kes Bandaraya George Town." M.Sc (Planning) Universiti Sains Malaysia, 2000.
 31. Nadiyanty Mat Nayan "Penilaian Terhadap Perlandskapan Bangunan Warisan Di Alor Setar, Kedah Darul Aman." M.Sc (Landscape Design) Universiti Sains Malaysia, 2003.
 32. Rahime Ab Rauf "Profil Pelancongan Mengikut Demografi Gaya Hidup Aktiviti Kegemaran Dan Nilai Nilai Peribadi Di Destinasi Pelancongan Warisan Oleh Rahime Bt Ab Rauf" Thesis MSc. Mgt. - Universiti Utara Malaysia, 2000 Universiti Utara Malaysia, 2000.
 33. Zaharan Hussain "Warisan Seni Budaya Dan Pelancongan Negeri Kelantan Oleh Zaharan Bin Hussain" Thesis (MSc. Mgt) - Universiti Utara Malaysia, 200 Universiti Utara Malaysia, 2000.