Thursday, June 28, 2007

408) Garispanduan Rekabentuk untuk Pembinaan Baru Kedai / Pejabat Taman Taynton View Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ***

Unit Rekabentuk Bandar dan Warisan (1996). Garispanduan Rekabentuk untuk Pembinaan Baru Kedai / Pejabat Taman Taynton View Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur.
  • Pendahuluan (ms1)
  • Objektif (ms1)
  • Konsep rekabentuk (ms1)
  • Isu (ms1)
  • Keputusan (ms1)
  • Garispanduan rekabentuk pembinaan baru (ms2-3)
  • Lukisan pelan lantai (ms4)
  • Lukisan fasad hadapan dan belakan bangunan (ms5)
  • Bangunan-bangunan yang telah diwartakan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (ms1-4)