Friday, December 07, 2007

488) Mengekalkan Warisan dan Membina Identiti Bandar Bersejarah di Malaysia***

Ahmad, A. G. (2007). Mengekalkan Warisan dan Membina Identiti Bandar Bersejarah di Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms. 370-377.
  • Konsep warisan (ms370-371)
  • Konvensyen warisan antarabangsa (ms371-372)
  • Konsep pemuliharaan bangunan warisan (ms372)
  • Konsep bandar bersejarah (ms372-373)
  • Senarai warisan dunia UNESCO di Asia Tenggara (ms373)
  • Pembentukan imej dan identiti bandar (ms373-375)
  • Imej dan identiti bandar di Malaysia (ms375-377)
  • Rujukan (ms377)

No comments: