Friday, December 07, 2007

487) Kronologi Fasad Rumah Kedai di Bandar-bandar Lama Negeri Perak*

Yusoff, S. R., M. Ajis, A. dan A. Kadir, R. (2007). Kronologi Fasad Rumah Kedai di Bandar-bandar Lama Negeri Perak. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms. 269-279.
  • Pengaruh senibina fasad rumah kedai (ms270-273)
  • Rujukan (ms278-279)

No comments: