Friday, December 07, 2007

491) Aspek Perlaksanaan Program Pemuliharaan Taiping Bandar Warisan oleh Majlis Perbandaran Taiping***

Ariffin, M. N., Hussin, A. A. dan M. Som, A. P. (2007). Aspek Perlaksanaan Program Pemuliharaan Taiping Bandar Warisan oleh Majlis Perbandaran Taiping. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms. 395-405.
 • Pemuliharaan bandar (ms395)
 • Prinsip pemuliharaan bandar (ms395-396)
 • Definisi warisan (ms396)
 • Matlamat pemuliharaan bandar (ms396)
 • Perundangan yang berkaitan dengan pemuliharaan (ms396)
 • Pelaksanaan program pemuliharaan oleh MPT (MS396)
 • Program pemuliharaan bandar dan bangunan warisan Taiping (ms396-397)
 • Ciri-ciri keistimewaan Taiping (ms397-398)
 • Pelaksanaan pelan pemuliharaan Taiping (ms398-399)
 • Cadangan (ms401-404)
 • Rujukan (ms404-405)

No comments: