Friday, December 07, 2007

490) Pemuliharaan Warisan Senibina Rumah Kedai bagi Kemakmuran Bandar: Isu dan Cabaran**

Samadi, Z., Masri, M. dan Mahmus, S. A. (2007). Pemuliharaan Warisan Senibina Rumah Kedai bagi Kemakmuran Bandar: Isu dan Cabaran. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms. 348-394.
  • Perkembangan pemuliharaan warisan bandar (ms385-386)
  • Perkembangan kaedah dan pengurusan bangunan warisan (ms386-387)
  • Isu dan cabaran pemuliharaan rumah kedai warisan (ms388-393)
  • Rujukan (ms393-394)

No comments: