Friday, December 07, 2007

485) Sungai Perak: Warisan Melayu Terbilang yang Menghilang*

A. Rashid, M. S. dan Mat, N. (2007). Sungai Perak: Warisan Melayu Terbilang yang Menghilang. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms. 27-33.
  • Nilai warisan yang terdapat di sepanjang Sungai Perak (ms27-31)
  • Projek pemuliharaan yang tidak ditangani dengan baik (ms32)
  • Rujukan (ms33)

No comments: