Friday, December 07, 2007

486) Pembentukan Bandar Berdaya Saing: Kajian Kes Bandar Warisan Taiping, Perak**

Hassan, F. dan Badarulzaman, N. (2007). Pembentukan Bandar Berdaya Saing: Kajian Kes Bandar Warisan Taiping, Perak. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms. 54-62.
  • Latarbelakang bandar Taiping (ms58)
  • Aset dan ciri keistimewaan bandar Taiping (ms59)
  • Rujukan (ms61-62)

No comments: