Monday, January 14, 2008

504) Landskap Bersejarah: Kajian di Lembah Bujang dan Sungai Johor*

M. Zain, Z. K. (1999). Landskap Bersejarah: Kajian di Lembah Bujang dan Sungai Johor. Buletin JMA 1999, Jilid I, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
  • Konsep penilaian dan perancangan sumberjaya untuk pelancongan (ms47-60)

No comments: