Monday, January 14, 2008

505) Pemuliharaan Landskap Kota Lama Duyong*

Said, I. (1999). Pemuliharaan Landskap Kota Lama Duyong. Buletin JMA 1999, Jilid I, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
  • Sejarah latar belakang pemilik dan bangunan (ms64-65)
  • Proses memulihara (ms65-70)
  • Kesimpulan (ms71)

No comments: