Monday, January 14, 2008

508) Akta Bendapurba 1976 (Akta 168) Interpretasi dan Perlaksanaan*

Tamrin, A. (2000). Akta Bendapurba 1976 (Akta 168) Interpretasi dan Perlaksanaan. Buletin JMA 2000, Jilid II, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
  • Interpretasi Akta Bendapurba 1976 (ms1-10)
  • Perlaksanaan Akta Bendapurba 1976 (ms10-11)
  • Pewartaan monumen lama dan tapak tanah bersejarah (ms12-13)

No comments: