Monday, January 14, 2008

507) Menghapus Serangga Perosak dengan Menggunakan Fumigasi bukan Toksid**

I. Osman, Z. (1999). Menghapus Serangga Perosak dengan Menggunakan Fumigasi bukan Toksid. Buletin JMA 1999, Jilid I, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
  • Prosedur asas (ms83-86)
  • Prosedur rawatan (ms86)
  • Rujukan (ms87)

No comments: