Monday, January 14, 2008

510) Konservasi Monumen di Jepun**

Baba, M. N. (2000). Konservasi Monumen di Jepun. Buletin JMA 2000, Jilid II, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
  • Undang-undang mengawal dan memelihara bahan budaya (ms67-68)
  • Kerja-kerja restorasi monumen (ms68)
  • Prinsip amalan dalam kerja restorasi (ms68-69)
  • Kajian kes (ms71-84)

No comments: