Monday, January 14, 2008

511) Warisan Sebagai Produk Pelancongan**

Mohamed, B. (2001). Warisan Sebagai Produk Pelancongan. Buletin JMA 2001, Jilid III, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
  • Sistem pelancongan (ms24-26)
  • Produk pelancongan (ms26-27)
  • Warisan sebagai produk pelancongan (ms27-29)
  • Ke arah pembentukan produk pelancongan warisan (ms29-30)
  • Penutup (ms30-31)
  • Rujukan (ms31)

No comments: