Monday, January 14, 2008

514) Pengurusan Pemuliharaan Warisan Negara di Kawasan Perbandaran***

Keromo, P. (2002). Pengurusan Pemuliharaan Warisan Negara di Kawasan Perbandaran. Buletin JMA 2002, Jilid IV, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
 • Definisi (ms20-21)
 • Perkembangan sistem pembentukan bandar (ms21-22)
 • Sebab kewujudan bandar (ms22-23)
 • Sistem perbandaran (ms23-24)
 • Kepentingan pemuliharaan warisan negara di kawasan perbandaran (ms24-25)
 • Cabaran (ms25)
 • Pengawalan (ms25-27)
 • Pemusnahan bangunan di kawasan bandar (ms27-29)
 • Teknik dan dasar (ms29-30)
 • Gazet monumen dan tapak tanah bersejarah di Malaysia (ms30-36)
 • Kesimpulan (ms37)
 • Rujukan (ms37)

No comments: