Monday, January 14, 2008

515) Ciri Pemilihan Kayu untuk Bahan Ukiran Melayu di Semenanjung Malaysia*

Said, I. (2002). Ciri Pemilihan Kayu untuk Bahan Ukiran Melayu di Semenanjung Malaysia. Buletin JMA 2002, Jilid IV, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
  • Pemilihan spesis kayu (ms43-45)
  • Rujukan (ms46)

No comments: