Wednesday, February 06, 2008

518) Perancangan dan Pembangunan Pelancongan Mampan di Malaysia**

Mohamed, B. (2003). Perancangan dan Pembangunan Pelancongan Mampan di Malaysia. Laporan Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
 • Pengenalan (ms7-11)
 • Perkembangan pelancongan di Malaysia (ms12-16)
 • Pelancongan mampan (ms17-26)
 • Pelancongan mampan di Malaysia (ms27-29)
 • Pelancongan mampan dan konsep-konsep (ms30-41)
 • Ekoresort (ms42-45)
 • Peranan kerajaan, NGO dan individu untuk menggalakkan pelancongan mampan (ms46-60)
 • Kajiselidik aplikasi prinsip kemampanan oleh hotel dar resort terpilih (ms61-70)
 • Kajian-kajian kes (ms71-84)
 • Halatuju produk pelancongan di Malaysia (ms85-86)
 • Rujukan (ms87-90)

No comments: