Wednesday, February 06, 2008

517) Aspek Ekonomi dalam Sektor Perhotelan Bercirikan Warisan Seni Bina di Malaysia***

Ahmad, A. G. dan Badarulzaman, N. (2001). Aspek Ekonomi dalam Sektor Perhotelan Bercirikan Warisan Seni Bina di Malaysia. Laporan Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
 • Pengenalan (ms1-3)
 • Pemuliharaan dan faktor ekonomi (ms4-19)
 • Hotel butik bercirikan warisan seni bina (ms20-26)
 • Kajian kes 1 (ms27-38)
 • Kajian kes 2 (ms39-44)
 • Kajian kes 3 (ms45-50)
 • Kajian kes 4 (ms51-55)
 • Kajian kes 5 (ms56-62)
 • Kajian kes 6 (ms63-68)
 • Kajian kes 7 (ms69-75)
 • Analisa tetamu hotel warisan seni bina (ms76-80)
 • Penemuan utama dan cadangan (ms81-84)
 • Bibliografi (ms85-86)
 • Lampiran: borang soalselidik

No comments: