Sunday, December 14, 2008

597) Pemuliharaan dan Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Bagi Menyokong Industri Pelancongan Warisan Negara***

Ab. Wahab, L. & Ahmad, A.G. (2008). Pemuliharaan dan Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Bagi Menyokong Industri Pelancongan Warisan Negara. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.503-510).

  • Pengenalan (ms503)
  • Pemuliharaan bangunan bersejarah (ms504)
  • Kepentingan pemuliharaan bangunan bersejarah (ms504-505)
  • Penyesuaigunaan semula bangunan bersejarah dengan fungsi baru (ms505-508)
  • Tarikan bangunan bersejarah dalam industri pelancongan warisan negara (ms508)
  • Kesimpulan (ms508-509)
  • Rujukan (ms509-510)

No comments: