Monday, January 14, 2008

506) Konservasi Bangunan Masjid (Lama) Kampong Pengkalan Kakap, Merbok, Kedah Darulaman***

Keromo, P. (1999). Konservasi Bangunan Masjid (Lama) Kampong Pengkalan Kakap, Merbok, Kedah Darulaman. Buletin JMA 1999, Jilid I, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.
  • Sejarah Masjid Pengkalan Kakap (ms72-73)
  • Keadaan masjid sebelum dipulihara (ms73-77)
  • Kerja-kerja konservasi (ms77-81)
  • Kesimpulan (ms81)

2 comments:

BEST 7 for you said...

saya ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai konservasi bangunan ini. bagaimana cara untuk mendapatkannya?

BEST 7 for you said...

saya ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai pemuliharaan masjid ini untuk tujuan pembelajaran. bagaimana saya boleh mendapatkannya?