Sunday, December 14, 2008

594) Konservasi dan Pembinaan Semula Balai Seni Alor Setar, Kedah***

Mohd Bahari, M. & Zahari, N.F. (2008). Konservasi dan Pembinaan Semula Balai Seni Alor Setar, Kedah. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.472-480).
  • Pengenalan (ms472)
  • Prinsip kerja konservasi (ms473)
  • Kajian kes (ms73-474)
  • Seni bina (ms474-479)
  • Kesimpulan (ms479-480)
  • Rujukan (ms480)

No comments: