Sunday, December 14, 2008

595) Pemuliharaan Masjid Ehsaniah Iskandariah, Kg. Kuala Dal, Kuala Kangsar, Perak, Peringkat Pra Kontrak: Tinjauan Perbezaan Dgn. Projek Pemb. Baru**

Harun, S.N., Nordin, T.E., Hasbullah, M.N. & Zainonabidin, A. (2008). Pemuliharaan Masjid Ehsaniah Iskandariah, Kg. Kuala Dal, Kuala Kangsar, Perak, Peringkat Pra Kontrak: Tinjauan Perbezaan Dengan Projek Pembinaan Baru. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.481-494).
  • Pengenalan (ms481)
  • Proses pemuliharaan bangunan bersejarah (ms481-484)
  • Kajian kes: pemuliharaan Masjid Ehsaniah (ms484)
  • Peringkat pertama: kerja awalan (ms484-486)
  • Peringkat kedua: dokumentasi bangunan (ms486-488)
  • Peringkat ketiga: kajian dilapidasi (ms488-489)
  • Peringkat keempat: cadangan kerja pemuliharaan (ms489-491)
  • Penyediaan dokumen tender (ms491-492)
  • Penemuan dan kesimpulan (ms492-493)
  • Rujukan (ms494)

No comments: